Chương trình khoảnh khác kỳ diệu
Côn gty Sunrise Media
sumpharma
Ngày Thứ Tên phim Kênh Thời gian
02/10 Thứ sáu Hào quang người khác HTV 21:30
01/10 Thứ năm Sự cân bằng HTV 21:30
30/09 Thứ bốn Bài học cho con HTV 21:30
29/09 Thứ ba Lấy cái chết để răn vua HTV 21:30
28/09 Thứ hai HTV 21:30
25/09 Thứ sáu Hạt bụi vô thường VTV 21:30
24/09 Thứ năm Tử huyệt HTV 21:30
Ngày Thứ Tên phim Kênh Thời gian
23/09 Thứ bốn Chuyến đi xa đầu tiên HTV 21:30
22/09 Thứ ba Đáng đời sư tử HTV 21:30
10/07 Thứ sáu Điều không mua được bằng tiền HTV 21:30
09/07 Thứ năm Một trò đùa HTV 21:30
08/07 Thứ bốn Thành công từ tấm lòng HTV 21:30
07/07 Thứ ba Tiếng đàn bầu HTV 21:30
06/07 Thứ hai Con sói thuần dưỡng HTV 21:30