Khoảnh khắc kỳ diệu
Sunrisemedia
sumhevi
Ngày Thứ Tên phim Kênh Thời gian
03/05 Thứ ba Nghề tử tế VTV 21:30
02/05 Thứ hai Hai ly nước VTV 21:30
29/04 Thứ sáu Chiếc bánh mì VTV 21:30
28/04 Thứ năm Láng giềng VTV 21:30
27/04 Thứ bốn Không nhận ra mẹ VTV 21:30
26/04 Thứ ba Câu chuyện của hai vĩ nhân VTV 21:30
25/04 Thứ hai Tiệm sửa xe hòa bình VTV 21:30
Ngày Thứ Tên phim Kênh Thời gian
22/04 Thứ sáu Cây của vĩ cầm HTV 21:30
22/04 Thứ sáu Về quê HTV 21:30
20/04 Thứ bốn Cây vĩ vầm và trời sao VTV 21:30
19/04 Thứ ba Bà cụ qua đường VTV 21:30
18/04 Thứ hai Ngày đông ấm áp VTV 21:30
15/04 Thứ sáu Vỏ bọc VTV 21:30
14/04 Thứ năm Học làm rắn tốt HTV 21:30