Khoảnh khắc kỳ diệu
Sunrisemedia
sumhevi
Ngày Thứ Tên phim Kênh Thời gian
10/07 Thứ hai Con cào cào VTV 21:30
07/04 Thứ sáu Chú ếch con VTV 21:30
10/12 Thứ bảy Truyện tấm cám hay nhất VTV 22:30
23/09 Thứ sáu Tại ông không hỏi HTV 21:30
22/09 Thứ năm Câu chuyện ở ngân hàng HTV 21:30
21/09 Thứ bốn Cảnh sát tý hon HTV 21:30
20/09 Thứ ba Câu nói tích cực HTV 21:30
Ngày Thứ Tên phim Kênh Thời gian
19/09 Thứ hai Phép nhân việc tốt HTV 21:30
16/09 Thứ sáu Tình cha VTV 21:30
15/09 Thứ năm Thỏ trắng VTV 21:30
29/08 Thứ hai Sức mạnh của yêu thương VTV 21:30
27/08 Thứ bảy Sự tha thứ VTV 22:30
26/08 Thứ sáu Nước tràn thuyền VTV 21:30
25/08 Thứ năm Xoay vận số phận VTV 21:30
chung cu quang an