Chương trình khoảnh khác kỳ diệu
Côn gty Sunrise Media
Ngày Thứ Tên phim Kênh Thời gian
10/07 Thứ sáu Điều không mua được bằng tiền HTV 21:30
09/07 Thứ năm Một trò đùa HTV 21:30
08/07 Thứ bốn Thành công từ tấm lòng HTV 21:30
07/07 Thứ ba Tiếng đàn bầu HTV 21:30
06/07 Thứ hai Con sói thuần dưỡng HTV 21:30
03/07 Thứ sáu Con là cuộc sống của ba HTV 21:30
02/07 Thứ năm Bà tiên dưới đáy giếng HTV 21:30
Ngày Thứ Tên phim Kênh Thời gian
01/07 Thứ bốn Sợ dây thừng HTV 21:30
30/06 Thứ ba Giếng nước vui vẻ HTV 21:30
29/06 Thứ hai Tôm cầng lưng cong HTV 21:30
26/06 Thứ sáu Ai nói dối HTV 21:30
25/06 Thứ năm Sính ngoại HTV 21:30
24/06 Thứ bốn Bông hoa cúc trắng HTV 21:30
23/06 Thứ ba Sinh nhật của mèo con HTV 21:30