Chuyện ở tiệm cắt tóc

Chuyện ở tiệm cắt tóc 518

Ngày phát sóng: 10/10/2016
Sự tích con Sam Biển

Sự tích con Sam Biển 532

Ngày phát sóng: 11/10/2016
Người giàu người nghèo

Người giàu người nghèo 556

Ngày phát sóng: 12/10/2016
Khỉ con trồng cây

Khỉ con trồng cây 539

Ngày phát sóng: 13/10/2016
Đóa hồng nhung

Đóa hồng nhung 494

Ngày phát sóng: 17/10/2016
Mắc bẫy trẻ con

Mắc bẫy trẻ con 542

Ngày phát sóng: 18/10/2016
Nỗi niềm của Ba

Nỗi niềm của Ba 555

Ngày phát sóng: 19/10/2016
Ước mơ của con

Ước mơ của con 545

Ngày phát sóng: 22/10/2016
Thần Rùa báo ơn

Thần Rùa báo ơn 511

Ngày phát sóng: 23/10/2016
Giỏ cá bị đánh cắp

Giỏ cá bị đánh cắp 514

Ngày phát sóng: 24/10/2016
Sói Đen

Sói Đen 475

Ngày phát sóng: 25/10/2016
Bông hoa duy nhất

Bông hoa duy nhất 489

Ngày phát sóng: 26/10/2016
Thỏ và Hổ

Thỏ và Hổ 465

Ngày phát sóng: 27/10/2016
Mất tiền

Mất tiền 581

Ngày phát sóng: 28/10/2016
Tiệm bánh nụ cười

Tiệm bánh nụ cười 559

Ngày phát sóng: 30/10/2016
chung cu quang an