Chuyện ở tiệm cắt tóc

Chuyện ở tiệm cắt tóc 619

Ngày phát sóng: 10/10/2016
Sự tích con Sam Biển

Sự tích con Sam Biển 643

Ngày phát sóng: 11/10/2016
Người giàu người nghèo

Người giàu người nghèo 659

Ngày phát sóng: 12/10/2016
Khỉ con trồng cây

Khỉ con trồng cây 649

Ngày phát sóng: 13/10/2016
Đóa hồng nhung

Đóa hồng nhung 602

Ngày phát sóng: 17/10/2016
Mắc bẫy trẻ con

Mắc bẫy trẻ con 644

Ngày phát sóng: 18/10/2016
Nỗi niềm của Ba

Nỗi niềm của Ba 662

Ngày phát sóng: 19/10/2016
Ước mơ của con

Ước mơ của con 650

Ngày phát sóng: 22/10/2016
Thần Rùa báo ơn

Thần Rùa báo ơn 619

Ngày phát sóng: 23/10/2016
Giỏ cá bị đánh cắp

Giỏ cá bị đánh cắp 621

Ngày phát sóng: 24/10/2016
Sói Đen

Sói Đen 577

Ngày phát sóng: 25/10/2016
Bông hoa duy nhất

Bông hoa duy nhất 595

Ngày phát sóng: 26/10/2016
Thỏ và Hổ

Thỏ và Hổ 571

Ngày phát sóng: 27/10/2016
Mất tiền

Mất tiền 698

Ngày phát sóng: 28/10/2016
Tiệm bánh nụ cười

Tiệm bánh nụ cười 679

Ngày phát sóng: 30/10/2016
chung cu quang an