Ngày
Thứ
Tên phim
Kênh
Giờ
22/09/2015 Thứ ba Đáng đời sư tử HTV 21:30
06/07/2015 Thứ hai Con sói thuần dưỡng HTV 21:30
29/06/2015 Thứ hai Tôm cầng lưng cong HTV 21:30
16/06/2015 Thứ ba Hũ mật ong VTV 21:30
07/05/2015 Thứ năm Số phận một đồng tiền HTV 21:30
30/11/-0001 Thứ bốn chuyện chũ chẫu chàng VTV 21:30
30/11/-0001 Thứ bốn Đố kỵ VTV 21:30
chung cu quang an