Ngày
Thứ
Tên phim
Kênh
Giờ
09/07/2016 Thứ bảy Lời hứa từ quá khứ VTV 22:30
08/07/2016 Thứ sáu Canh bí đỏ VTV 21:30
07/07/2016 Thứ năm Lâu đài của chim sẻ VTV 21:30
06/07/2016 Thứ bốn Chuyện vợ chồng lang đề VTV 21:30
05/07/2016 Thứ ba Đúng vị trí VTV 21:30
04/07/2016 Thứ hai Cái mai rùa VTV 21:30
03/07/2016 Chủ nhật Hạt giống đặc biệt VTV 22:30
02/07/2016 Thứ bảy Ngày không còn cha nữa VTV 22:30
01/07/2016 Thứ sáu Hoa sơn trà VTV 21:30
30/06/2016 Thứ năm Bác sĩ vùng cao VTV 21:30
29/06/2016 Thứ bốn Mèo và chuột VTV 21:30
28/06/2016 Thứ ba Con quạ tinh ranh VTV 21:30
25/06/2016 Thứ bảy Đắp mền VTV 22:30
24/06/2016 Thứ sáu Cuộc gọi nhỡ VTV 21:30
23/06/2016 Thứ năm Cha mẹ và con VTV 21:30
23/06/2016 Thứ năm Mẹ con lừa và chó sói VTV 21:30
21/06/2016 Thứ ba Cây thông noel của ba VTV 21:30
20/06/2016 Thứ hai Phú hộ và con cáy VTV 21:30
19/06/2016 Chủ nhật Kiến con trốn học VTV 22:30
18/06/2016 Thứ bảy Ăn tưởng tượng VTV 22:30
17/06/2016 Thứ sáu Chuyện những chú hải ly VTV 21:30
16/06/2016 Thứ năm Buông bỏ VTV 21:30
15/06/2016 Thứ bốn Ba người bạn VTV 21:30
14/06/2016 Thứ ba Con chuột ưa dựa dẫm VTV 21:30
13/06/2016 Thứ hai Xe kẹo kéo của ba VTV 21:30
12/06/2016 Chủ nhật Mưu kế của mèo con VTV 22:30
11/06/2016 Thứ bảy Câu chuyện về Einstein VTV 22:30
10/06/2016 Thứ sáu Đơn hàng đầu tiên VTV 21:30
09/06/2016 Thứ năm Gặp gỡ cuối năm VTV 21:30
08/06/2016 Thứ bốn Tiết học ngoại khóa HTV 21:30
chung cu quang an