Chiếc hộp bút

Chiếc hộp bút 825

Ngày phát sóng: 16/05/2016
Nhà báo và tên trộm

Nhà báo và tên trộm 946

Ngày phát sóng: 17/05/2016
Bác hàng xóm

Bác hàng xóm 876

Ngày phát sóng: 18/05/2016
Tiền tiết kiệm của tí

Tiền tiết kiệm của tí 992

Ngày phát sóng: 19/05/2016
Ếch và cóc

Ếch và cóc 934

Ngày phát sóng: 20/05/2016
Món quà đặc biệt

Món quà đặc biệt 810

Ngày phát sóng: 24/05/2016
Bị cá câu

Bị cá câu 834

Ngày phát sóng: 25/05/2016
Kỷ niệm cũ

Kỷ niệm cũ 890

Ngày phát sóng: 27/05/2016
Ngõ vắng

Ngõ vắng 819

Ngày phát sóng: 30/05/2016
Hai kẻ tham lam

Hai kẻ tham lam 845

Ngày phát sóng: 31/05/2016
Hai chú thỏ

Hai chú thỏ 786

Ngày phát sóng: 01/06/2016
Kỳ tích

Kỳ tích 837

Ngày phát sóng: 02/06/2016
Quả bầu tiên

Quả bầu tiên 880

Ngày phát sóng: 03/06/2016
Xây tổ

Xây tổ 728

Ngày phát sóng: 06/06/2016
Tình bạn của thỏ và sóc

Tình bạn của thỏ và sóc 847

Ngày phát sóng: 07/06/2016
chung cu quang an