Phúc để đời

Phúc để đời 575

Ngày phát sóng: 09/10/2016
Chuyện ở tiệm cắt tóc

Chuyện ở tiệm cắt tóc 561

Ngày phát sóng: 10/10/2016
Sự tích con Sam Biển

Sự tích con Sam Biển 587

Ngày phát sóng: 11/10/2016
Người giàu người nghèo

Người giàu người nghèo 599

Ngày phát sóng: 12/10/2016
Khỉ con trồng cây

Khỉ con trồng cây 584

Ngày phát sóng: 13/10/2016
Đóa hồng nhung

Đóa hồng nhung 541

Ngày phát sóng: 17/10/2016
Mắc bẫy trẻ con

Mắc bẫy trẻ con 583

Ngày phát sóng: 18/10/2016
Chú chim hạnh phúc

Chú chim hạnh phúc 477

Ngày phát sóng: 20/10/2016
Ước mơ của con

Ước mơ của con 596

Ngày phát sóng: 22/10/2016
Thần Rùa báo ơn

Thần Rùa báo ơn 561

Ngày phát sóng: 23/10/2016
Giỏ cá bị đánh cắp

Giỏ cá bị đánh cắp 569

Ngày phát sóng: 24/10/2016
Sói Đen

Sói Đen 515

Ngày phát sóng: 25/10/2016
Bông hoa duy nhất

Bông hoa duy nhất 548

Ngày phát sóng: 26/10/2016
Thỏ và Hổ

Thỏ và Hổ 521

Ngày phát sóng: 27/10/2016
Mất tiền

Mất tiền 641

Ngày phát sóng: 28/10/2016
chung cu quang an