Đóa hồng nhung

Đóa hồng nhung 602

Ngày phát sóng: 17/10/2016
Mắc bẫy trẻ con

Mắc bẫy trẻ con 644

Ngày phát sóng: 18/10/2016
Nỗi niềm của Ba

Nỗi niềm của Ba 662

Ngày phát sóng: 19/10/2016
Chú chim hạnh phúc

Chú chim hạnh phúc 537

Ngày phát sóng: 20/10/2016
Ước mơ của con

Ước mơ của con 650

Ngày phát sóng: 22/10/2016
Thần Rùa báo ơn

Thần Rùa báo ơn 619

Ngày phát sóng: 23/10/2016
Giỏ cá bị đánh cắp

Giỏ cá bị đánh cắp 621

Ngày phát sóng: 24/10/2016
Bông hoa duy nhất

Bông hoa duy nhất 596

Ngày phát sóng: 26/10/2016
Thỏ và Hổ

Thỏ và Hổ 572

Ngày phát sóng: 27/10/2016
Mất tiền

Mất tiền 699

Ngày phát sóng: 28/10/2016
Tiệm bánh nụ cười

Tiệm bánh nụ cười 679

Ngày phát sóng: 30/10/2016
Sự thích Hoa Da Hương Lan

Sự thích Hoa Da Hương Lan 551

Ngày phát sóng: 02/11/2016
Frank cọc cạch

Frank cọc cạch 539

Ngày phát sóng: 03/11/2016
Món bánh khoai của Mẹ

Món bánh khoai của Mẹ 713

Ngày phát sóng: 04/11/2016
Sự cố bất ngờ

Sự cố bất ngờ 651

Ngày phát sóng: 06/11/2016
chung cu quang an