Người giàu người nghèo

Người giàu người nghèo 659

Ngày phát sóng: 12/10/2016
Khỉ con trồng cây

Khỉ con trồng cây 649

Ngày phát sóng: 13/10/2016
Đóa hồng nhung

Đóa hồng nhung 602

Ngày phát sóng: 17/10/2016
Mắc bẫy trẻ con

Mắc bẫy trẻ con 644

Ngày phát sóng: 18/10/2016
Nỗi niềm của Ba

Nỗi niềm của Ba 662

Ngày phát sóng: 19/10/2016
Chú chim hạnh phúc

Chú chim hạnh phúc 536

Ngày phát sóng: 20/10/2016
Ước mơ của con

Ước mơ của con 650

Ngày phát sóng: 22/10/2016
Giỏ cá bị đánh cắp

Giỏ cá bị đánh cắp 620

Ngày phát sóng: 24/10/2016
Sói Đen

Sói Đen 577

Ngày phát sóng: 25/10/2016
Bông hoa duy nhất

Bông hoa duy nhất 595

Ngày phát sóng: 26/10/2016
Thỏ và Hổ

Thỏ và Hổ 571

Ngày phát sóng: 27/10/2016
Mất tiền

Mất tiền 698

Ngày phát sóng: 28/10/2016
Tiệm bánh nụ cười

Tiệm bánh nụ cười 678

Ngày phát sóng: 30/10/2016
Sự thích Hoa Da Hương Lan

Sự thích Hoa Da Hương Lan 550

Ngày phát sóng: 02/11/2016
Frank cọc cạch

Frank cọc cạch 538

Ngày phát sóng: 03/11/2016
chung cu quang an