Sự tích con Sam Biển

Sự tích con Sam Biển 762

Ngày phát sóng: 11/10/2016
Người giàu người nghèo

Người giàu người nghèo 777

Ngày phát sóng: 12/10/2016
Khỉ con trồng cây

Khỉ con trồng cây 778

Ngày phát sóng: 13/10/2016
Đóa hồng nhung

Đóa hồng nhung 713

Ngày phát sóng: 17/10/2016
Mắc bẫy trẻ con

Mắc bẫy trẻ con 766

Ngày phát sóng: 18/10/2016
Nỗi niềm của Ba

Nỗi niềm của Ba 776

Ngày phát sóng: 19/10/2016
Chú chim hạnh phúc

Chú chim hạnh phúc 649

Ngày phát sóng: 20/10/2016
Thần Rùa báo ơn

Thần Rùa báo ơn 723

Ngày phát sóng: 23/10/2016
Giỏ cá bị đánh cắp

Giỏ cá bị đánh cắp 743

Ngày phát sóng: 24/10/2016
Sói Đen

Sói Đen 692

Ngày phát sóng: 25/10/2016
Bông hoa duy nhất

Bông hoa duy nhất 712

Ngày phát sóng: 26/10/2016
Thỏ và Hổ

Thỏ và Hổ 679

Ngày phát sóng: 27/10/2016
Mất tiền

Mất tiền 810

Ngày phát sóng: 28/10/2016
Tiệm bánh nụ cười

Tiệm bánh nụ cười 792

Ngày phát sóng: 30/10/2016
Sự thích Hoa Da Hương Lan

Sự thích Hoa Da Hương Lan 653

Ngày phát sóng: 02/11/2016
chung cu quang an